www.orgone.hu
~ Orgone | Orgon Energia ~
Orgone :: Orgon Energia Generátorok
 
  ::   www.orgone.hu

:: Orgone ::    
»» Orgone | Orgon Energia > Wilhelm Reich és az Orgone | Orgon Energia :: Orgon akkumulátorok

Wilhelm Reich és az Orgone | Orgon Energia :: Orgon akkumulátorok


Dr. Wilhelm Reich és az Orgone / Orgon-energia

Orgon akkumulátor

- Orgone / D.O.R. (Deadly ORgone) / Oranur - :: 'Rossz'-, negatív orgon-energia


Dr. Wilhelm Reich
| Bion / Orgone & Orgon-energia | DOR = negatív orgon-energia | Orgon-akkumulátor | Orgon-akkumulátorok rossz / hibás működése | DOR betegség | Negatív Orgon-energia | Az Orgon-energia tulajdonságai | PORE & DOR | Wilhelm Reich, a szexuális forradalom profétája

Orgonit / Orgonite | Orgone / Orgon GENERÁTOR | A negatív és kártékony DOR orgon-energia átalakítása és átkonvertálása pozitív, jótékony orgon-energiává: Karl Welz metódusa

WilhelmReich | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Dr. Wilhelm Reich (1897 március 24 - 1957 november 3)

Wilhelm Reich az Osztrák-Magyar Monarhia keleti határán született a XIX. század végén.

Dr. Wilhelm Reich pszichiáter, Sigmund Freud tanítványa, munkatársa, majd kollégája, kifejlesztette fizioterápiás technikáját (a pszichoanalízisből kialakult "karakteranalízist") az egész organizmus, különösen vegetatív funkcióinak bevonásával a "vegetoterápiáig" (amiért ma gyakran a "testpszichoterápia atyjaként" jellemzik); másrészt célzatos experimentális kutatással mind elemibb területekre tört, amíg felfedezni vélte az általa "orgon"-nak nevezett "primordiális kozmikus energiát".Wilhelm Reich

A XX. század elején kezdett érdeklődni az egyetemes energia iránt, amit ő később „Orgone"-nak (ejtsd: orgon) nevezett.

Az emberi testben áramló Orgone (orgon-energia) áramlási zavarai és a pszichés, valamint testi betegségek közötti lehetséges kapcsolatokat kutatta.
Szerinte, a betegség nem más mint az orgon (orgon-energia) szintjének a csökkenése, vagy, minőségének romlása az emberi testben.
Reich kifejlesztett egy olyan pszichoterápiás modellt, amelyben a Freud féle tudattalant feltáró technikákat egyesíti a test Orgone-energiáinak természetes áramlását feloldó fizikai technikákkal.
E blokkok feloldásával Reich képes volt arra, hogy megtisztitsa a negativ mentális és testi állapotokat.

Wilhelm Reich ezt az energiát "orgon energiának" nevezte és tapasztalatai szerint az általa létrehozott orgon-akkumulátor ezt fel tudja erősíteni.
Wilhelm Reich orgon-akkumulátor | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu Ez az akkumulátor több réteges, fém- és organikus szigetelőrétegek egymásra helyezésével készíthető belül mindig fém van, kívül mindig szigetelővel végződik.
Az ebbe helyezett víz, állítólag, a Föld elektromágneses terében telítődik és egészségesebbé, antibakteriális tulajdonságúvá válik, kimutathatóan felgyorsítja a csírák fejlődését és az élő szervezetek enzim aktivitását.

Reich 1930-tól az 1950-es évekig kora legfejlettebb elektronikájának és orvosi műszereinek felhasználásával kisérletezett ezekkel a technikákkal.
Azt figyelte meg, hogy ez az energia pulzál az égben és minden organikus és élettelen test körül.

Speciális, nagy felbontóképességű mikroszkóp használatával megfigyelte a mikroorganizmusokból kisugárzó Orgone-energia pulzálását.

Wilhelm Reich bizonyította be elsőnek, hogy az Életerővel telített közegekben az elektroszkop mutatója jobban kileng.

Szerinte az orgone-energia általánosan jelenlévő elsődleges -primordiális- kozmikus energia, és felelős az ég színéért (az ég kékjéért), a gravitációért, a bolygókért és galaxisokért, és a politikai forradalmak születéséért és bukásáért, valamint közvetlen hatással van az emberi érzelmekre és a szexualitásra, pld. a "jó" orgazmusért -is- felelős.
Reich, az orgazmus szóbol alkotta meg az "orgone" elnevezést.
Élőlényekben az orgont, bio-energiának vagy életenergiának nevezik.

Reich ugyancsak állította, hogy az orgon-energia léte vizuálisan-, termikusan-, elektroscóp-, ill. a Geiger-Mueller féle műszerekkel egyértelmüen kimutatható és bizionyítható.
Viszont, csak az orgon-energiában igazán hívők (u.n. "orgonomisták", az orgon-tudományát kutatók) voltak képesek sikeresen kimutatni ezt az energia-formát, ill. jártak sikerrel a bizonyításaik során.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

Reich és az Orgone Energia (Orgon-energia)

Wilhelm Reich, a 20. század egyik kimagasló tudósaként az Orgone / Orgon energiát az 1930-as évek végén "fedezte fel".

Nagyszámú kísérlet vezette el őt a bomló növényi és állati sejtek mikroszkópos vizsgálatához.
Wilhelm Reich - Orgon Megfigyelte, hogy a bomló fű és moha sejtek vízben lebegve fokozatosan tönkre mennek és apró energia hólyagocskák képződnek (melyek csak 2000x-es vagy nagyobb nagyítás mellett láthatóak), ezeket BION-oknak nevezte el.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok Dr. Wilhelm Reich

Ezek a bionok intenzív kék fényt bocsátottak ki, és végül egy bion-kupaccá álltak össze, amely szinte hihetetlen módon, de később átalakították önmagukat egy élő protozomává (véglénnyé), mint amilyen pl.: egy amőba, vagy egy papucsállatka !
(Többen úgy gondolják, hogy egyedül ezért a felfedezéséért Nobel-díjjal kellett volna jutalmazni Reich-et, de ehelyett a kormányzat hamis vádakkal állami fegyházba vetette, ahol 1957-ben szívinfarktusban hunyt el, miután a kiszabott 2 éves ítéletből egy évet már letöltött.)

Kitartó megfigyelés révén Reich rájött arra, hogy a kék derengést az 'Orgone energia' okozza, melyet a bionok biogenetikus aktivitása idéz elő.
Felfedezte, hogy az Orgone energia nem csupán az összes élő anyagot itatja át, hanem azt megtalálta az élettelen anyagoknál is (pl. homok, szén, és föld) és mindenütt jelen van a légkörben is.
  A Nap a legfőbb „beszállítója” az Orgone energiának.

Reich Orgone-energiával kapcsolatos felfedezéseit több könyvben is publikálta.

Reich -többek között- egy sor különféle műszert készitett az Orgone-mező tanulmányozására.
Ezek egyike egy „akkumulátor" (OrAc - Orgone acumulator) volt, amely képes volt koncentrálni az Orgone-energiát, amit később Reich emberek és tárgyak Orgone-energiával való feltöltésére használt, ill. páciensei kezelésére és gyógyítására is.

Laboratóriumában megfigyelte, hogy egy vákuumtöltő cső lényegesen alacsonyabb potenciálon vezeti az elektromos áramot, ha előbb Orgone-energiával töltötték hosszú ideig.
Továbbá megállapitotta, hogy a radioaktiv izotóp nukleáris vesztesége nő, ha Orgone-akkumulátorba helyezik.

Egyesek szerint az Orgone / Orgon technológia: a kozmikus energia rendszer korlátozott koncentrálására alkalmas jellemzően adott sávra hangolt, programozható technikai kialakítás(!?), viszont, szerintünk ez a technológia messze túlmutat ezen.

Orgon-akkumulátor

Wilhelm Reich feltalált- és megépített egy u.n. orgon-akkumulátort.
A Reich tervezte készülék -az Orgone akkumulátor- (több)réteges felépítésű volt.
(Reich feltételezhetően -jól- ismerte Mesmer munkásságát, aki a XVIII-ik század végén, már megépített egy életerő-akkumulátornak nevezhető alkalmatosságot, amit szeánszokon -főleg- gyógyításra használt).

Ez az -orgone- akkumulátor jelentős haladást jelentett a Mesmer és Korschelt készülékeihez képest, ugyanis a váltakozó, réteges felépítésüknek köszönhetően növelték Életerő-akkumuláló képességét.

Reich pácienseit az Orgone akkumulátor belsejébe ültette, így kezelte- és gyógyította őket, míg Mesmer az Életenergiát elvezette, ill. pácienseihez továbbította.

Orgone akkumulátor | Wilhelm Reich
Orgon-akkumulátor

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

DOR = Deadly ORgone (1)

Halálos orgon / Halálos orgon-sugárzás
(Negatív Orgon-energia)

Wilhelm Reich azokat a statikus, negatív töltésű, energetikai szempontból ártalmas és negatív információt hordózó orgonmezőket nevezte DOR-nak (Deadly ORgone, azaz 'halálos orgon-nak', vagy Deadly Orgon Radiation, azaz; halálos orgonsugárzásnak), melyek -főleg- a különböző frekvenciájú elektromágneses mezők körül jelenhetnek meg (általában magas frekvenciájú EM mezők körül).

A továbbiakban a halálos orgont (Deadly ORgone) DOR-nak rövidítjük.
Reich, DOR-elmélete, azokon a hatásokon alapszik, melyeket Oranur-kísérlete során felfedezni vélt.
Elmélete szerint nukleáris sugárzás hatására az ún. "jó" orgon-energia éppen az ellenkezőjévé, azaz "rossz" energiává, DOR-rá alakul át.

Reich később arra is rájött, hogy a nukleáris sugárzás mellett az orgont egyéb "szennyeződések" is DOR-rá alakíthatják, például röntgengépek -sugárzásai-, tévék képcsövei, fluoreszkáló fények, légszennyezés, sőt akár az az érzelmi izompáncél is, mely a neurotikus emberekre jellemző.
És mivel az orgon energia "jónak" számított, minden élő és élettelen anyag forrásának a világegyetemben, az egészséges test és lélek alapmotívumának, elkerülhetetlen volt, hogy Reich az orgone energia "rossz" párjának a létezését is feltételezze, azaz a DOR-t.

A DOR-nak különösen negatív hatásai voltak az emberi szervezetre és általában minden életformára nézve.

A DOR hatékony kezeléséhez és konvertálásához Karl Hans Welz (egy másik osztrák :-)) orgon-generatorának a feltalálására volt szükség (ami, a múlt század '90-es éveinek elején következett be).

Megj.:
Személyes használatra, vagyis "rossz" környezetben, negatív légkörben működő, azaz a DOR-ral szennyezett légkör, -szinte- azonnali pozitív-, jótékony-és dinamikusan pulzáló energiává való átkonvertálására és feltöltésére, bármelyik -beépített ÉletErő Generátoral működő- Életenergia Készülék alkalmas és megfelelő eszköz; a negatív DORt (pangó, statikus, veszélyes, rossz orgon-energiát) újra pozitívvá, újra lüktető, pulzáló, 'jó' orgon-energiává tudja -igen gyorsan és hatékonyan- átváltoztatni és konvertálni. (!)

Míg a -pozitív- orgon energiának kék színt tulajdonítottak, addig a DOR fekete volt. Oly fekete, mint a halál (ahogy Reich is jellemezte).

orgone akkumulátor | Wilhelm Reich
Orgon-akkumulátor.
A gyógyulni vágyó páciensek a kezelés alatt, az Orgon-akkumulátor beljesében ültek és feltőltödtek Orgon-energiával


Az orgon-akkumulátorok "el- / be-szennyeződése" és rossz / hibás működése

Ahogyan az Oranur-ról szóló írásban is említve volt, Reich úgy gondolta, hogy egy orgon-akkumulátor "szennyeződhet" negatív DOR-ral.

Wilhelm Reich -helyes- feltételezése szerint, ha az akkumulátor hosszabb időn keresztül erős DOR-hatású környezetnek van kitéve, az önmagában "jó hatású" orgon-akkumulátor visszafordíthatatlanul rossz DOR-szerkezetté válhat. (!)

Ettől -a pillanattól- kezdve az orgone-akkumulátor már nem a "jó" orgon-energiát gyűjti magába, hanem DOR-t halmoz fel, ennek következtében a benne tartózkodás (és az általa való tőltödés / -fel-tőltés) rendkívül veszélyessé válik, a gépet (az orgon-akkumulátort) pedig ki kell dobni és meg kell semmisíteni.

A nagysűrűségü DOR / "Deadly ORgone" -ill., ilyen veszélyes közegben tartózkodni- olyan lehet egyesek számára, mint egy pánikroham.
Ha túl sok, és túl sok ideig tart, -nemcsak az egészségre- igen veszélyes és kockázatos lehet.

A "DOR-szennyezést" a modern orgonomisták gyakran kifogásként használják azokban az esetekben, amikor az orgon-akkumulátor -sokszor- nem úgy működik, mint ahogyan Reich feltételezésében és leírásaiban is annk működnie kellene.
Ezen túlmenően, a mások által, az orgone-akkumulátorral végzett kísérletek során tapasztalt negatív eredmények is magyarázhatók a DOR-al való szennyezéssel.

Van azonban egy aprócska bizonyíték, melyet az orgonomisták szívesen írnak ennek az elméletnek a javára.
Eszerint ha valaki bedugja a fejét egy DOR-ral szennyezett orgon-akkumulátorba, valószínűleg azonnal érezni fogja ennek hatását, másodperceken belül fejfájása lesz és megbetegszik.
Azt 'ajánlják' ilyenkor, hogy
1. ezt, egyrészt ne tegye,
2. azonnal távozzon a szennyezett orgon-akkumulátor közeléből és hatásköréből


DOR
-felhők (negativ orgone energia-mezők)

Reich azt gondolta, hogy a víz elnyeli és megtartja az orgon energiát, szerinte azonban ez -egyben- azt is jelentette, hogy ugyanúgy a DOR-t is elnyeli, és meg -is- tartja.
Elképzelése szerint a felhők bizonyos formái vagy alakzatai arra utaltak, hogy ezek DOR-ral telítődtek.
Néhány leírás alapján Reich arra következtetett, hogy a DOR-felhők a szmogfelhőkhoz hasonlóak.
Ezeknek a felhőknek a jelenléte, illetve Reich azon meggyőződése, hogy ezért a DOR a felelős, vezettek el ahhoz, hogy Reich kifejlessze az ún. felhőűzőt (angolul: cloud buster).

Wilhelm Reich és a Felhőűzője
Wilhelm Reich és a Felhő-űző (cloud-buster)

Angol, francia és olasz nyelvből fordította, szerkesztette és átdolgozta: Dézsi Sándor -ALeX-
1999 - 2009, 2011 - 2018 © Copyright. Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

DOR [negatív orgon-energia] az érzelmi páncél miatt (DOR betegség)

Dr. Reich úgy gondolta, hogy a muszkuláris páncélképzés a neurotikus ember eszköze arra, hogy testén belül tartsa- és blokkolja az orgon-energia áramlását.
1952 márciusától kezdve, pedig azt is feltételezte, hogy az izompáncélban a merev orgonenergia DOR-rá alakul.
Ez teremtette meg az alapot a DOR-megsemmisítő orvosi műszer létrehozásához.

A DOR-betegség nem függ össze semmilyen vírussal.
Ez tulajdonképpen egy jól meghatározott és feltárt rendellenesség, melyet az ún. preatomikus "DOR-felhők" okoznak.
Ezek a 'fekete felhők' eltérő időközönként a világ különböző részei felett keringenek, rövidebb-hosszabb időn keresztül, azaz néhány másodpercig, vagy akár több napon keresztül is.

Amit a nagyvárosok fölött megjelenő "szmog"-nak neveznek, az tulajdonképpen köd, korom és egyéb anyagok keveréke. Ez a köd állandóvá válik és akkor sem oszlik el, ha a DOR-felhők megjelennek az atmoszférában.
Ez nemcsak nagyvárosok fölött jelenik meg, hanem nyílt területeken is, melyek mentesek az ipari füsttől.

Az úgynevezett "szmog"-nak tehát kevés köze van a füsthöz; mégis, a korommal telített ipari régiók nagyban hozzájárulnak a nagyvárosok fölött lebegő DOR-felhők megjelenéséhez.
Ez rosszabbá teszi a helyzetet annál, mintha a füstrészecskék egyáltalán nem lennének jelen a levegőben.
Az Orgon Intézet kutatást szervezett, melynek során az Amerikai Egyesült Államok különböző részeiről gyűjtött be jelentéseket a DOR-betegségre vonatkozóan, a jelentések többsége azonban New Yorkból érkezett.

 A körülményektől függően ez a mindenütt jelenlévő kozmikus energia "életadó, életjavító és reproduktív erőként működik (ORGON / ORGONe / orgon-energia), ám a megfelelő körülmények hiányában (aza negatív közegben) azonban az élet megsemmisítőjévé válik / válhat (DOR)."

"Orgon energia nem létezik", jelentették ki az FDA képviselői a bíróság előtt, miután Reich-t koholt vádakkal beperelték.
Miután tehát ezt bejelentették, (ill. kijelentették!), hogy kozmikus energia nem létezik, nyilvánvaló volt, hogy ennek felfedezője, ha nem is "bolond", de legalábbis "kuruzsló".
Ez végülis a mechanikus ortodox tudományfelfogás magyarázata, mely még mindig a halott univerzum tanát vallja.

Az orgon-energia elméletét Wilhelm Reich hosszú évek alatt dolgozta ki, majd élete végéig kutatásokat végzett a témában.
Az elmélet biológiai, illetve olyan kísérleteken alapult, melyeket neurotikus betegein végzett, s amelyek által konkrét bizonyítékot keresett az orgon / orgone energia létezésére.

Az orgon-energiát Reich először akkor észlelte, amikor az élvezet és a szorongás bioelektromos természetét tanulmányozta és vizsgálta.
Egy galvanométer használatával felfedezte, hogy az élvezetet okozó helyzetekben a bőrnek van egy bizonyos töltése, a kevésbe élvezetes helyzetekben pedig nincs.
Ezt a jelenséget eredetileg "bioelektromos energiának" nevezte.

Később, mikozben az élet eredetét kutatta, Reich felfedezte azt, amit aztán "bion"-nak nevezett el.
Úgy tűnt, hogy ezek az energiaszemcsék egy bizonyos mennyiségű sugárzást bocsátottak ki, hasonlóan ahhoz a jelenséghez, amikor tárgyakat olyan tenyészetek közelében hagytak, melyek bionokat tartalmaztak, ennek hatására pedig a tárgyak igen magas töltésűvé váltak.
Reich később azt figyelte meg, hogy ez a sugárzás ugyanaz az energia, amit a bőr vezetőképességének vizsgálatakor észlelt, és hogy ez az energia minden élő dolgot érintett, szabadon volt jelen az atmoszférában.
Az energia nevét "orgon"-ra (angolul: "orgone", ejtsd: orgon) változtatta.

Egy olyan kísérlet után, melyről Reich úgy gondolta, hogy sikerült bionokból protozoákat fejlesztenie, a rákos sejtek kialakulásával kezdett foglalkozni. Úgy vélte, hogy a rákos sejtek is ugyanúgy alakulnak ki, és feltehetőleg egy olyan mozgóképet is készített, melyen a rákos sejtek valóban az élő szövet lebomlásával fejlődtek ki.
Reich határozottan úgy vélte, hogy ez az átalakulás a szexuális elfojtás eredménye.

Wilhelm Reich | orgon-akkumulátor | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huRákkutatásai során Reich kifejlesztette az orgon-akkumulátort (ORAC), melynek célja koncentrált orgon-energia előállítása volt.
A berendezés maga egyszerűen egy nagy doboz volt, mely anyagát tekintve úgy volt megépítve, hogy fémlemezeket (leginkább vasat) valamilyen szerves anyagúval váltogattak (rendszerint fával).

Az ORAC-kal való kísérletek során az akkumulátorban rákos és egészséges egereket is tartott, ezek élettartamát pedig az ORAC-on kívül élő egerekével hasonlította össze.
Arra a következtetésre jutott, hogy még az orgon-akkumulátorban tartott rákos egerek is hosszabb ideig éltek, mint az azon kívül élő egészséges társaik.

Reich folytatta az orgon-akkumulátor kísérleteket, de -orvos révén- tovább lépett az emberekkel való kísérletezéshez.
Azt fedezte fel, hogy az ORAC (orgon-akkumulátor) egy csomó betegség gyógyításában segít.
Feltételezték, hogy ezeket a betegségeket a szervezetben lévő energiahiány okozta, melyet az ORAC (orgon-akkumulátor) helyreállított.
Azok az alanyok, akik eleve nagy mennyiségű orgon-energiával rendelkeztek, nem tudták elviselni az akkumulátort.

Azt gondolva, hogy az orgon energia a nukleáris sugárzás visszaszorítására is használható, Reich belekezdett az ún. "Oranur-kísérletbe".

A folyamat során az ólomtartóba tett 1 mg-nyi rádiumot ismételten egy 20 cellás akkumulátorba helyezték, egy fém belsejű helyiségben.
A kísérlet eredménye katasztrofális volt: az egerek meghaltak, a laboratóriumot pedig ki kellett üríteni, az orgon-akkumulátort pedig megsemmisíteni.(!)

Oranur-kísérlet | Wilhelm Reich | orgon-akkumulátor | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz Oranur-kísérlet rámutatott Reich felfedezésére, melynek tárgyát "halálos orgonnak" (DOR) nevezte, s amely valószínűleg a nukleáris sugárzás és orgon-energia közötti kölcsönhatás eredménye is volt.
A DOR-t mérgező, fekete, fénytelen 'anyagként' írták le, mely magas töltéssel rendelkezik, illetve vonzza a vizet és az oxigént.

A DOR elleni küzdelem során Reich kifejlesztette a "felhőűzőt" (cloud buster-t), azaz egy olyan műszert, mely -többek között- 5 vízbe ágyazott -réz- csőből állt.
Reich úgy gondolta, hogy ez a felhőűző képes lesz arra, hogy kivonja a DOR-t az atmoszférából, és a vízbe vezesse.

Később, emberi használatra is alkalmassá tette a készüléket.
A módosított berendezésnek, az orvosi DOR-űzőnek az volt a szerepe, hogy szabad utat engedjen az izomösszehúzódások során megragadt energiának (lásd még a "karakter védőpáncél" és az "érzelmi védőpáncél"-ról szóló részeket), illetve a páciensben elfojtott érzelmeknek.

Reichot az a gondolat foglalkoztatta, hogy az atmoszférában megjelenő egyre nagyobb DOR-mennyiség a világűrből származik.
Számos UFO-megfigyelést követően Reich meg volt győződve arról, hogy a jelenségért az űrhajók a felelősek.
Úgy érezte, hogy a "felhőűző" használata által az ő felelőssége megállítani a DOR-t létrehozó űrinváziókat, attól tartott ugyanis, hogy a túl nagy mennyiségű DOR hozzájárul az Egyesült Államok elsivatagosodásához. (?)

orgone akkumulátor
Orgon-akkumulátor

Angol, francia és olasz nyelvből fordította, szerkesztette és átdolgozta: Dézsi Sándor -ALeX-
1999 - 2010, 2014 - 2018 © Copyright Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

Halálos orgon-energia (DOR - Deadly ORgone) (2)

(Negatív Orgon-energia)

Reich szerint ez az eredménye a nukleáris sugárzás hatásának az orgon energiára.
Valószínűnek tartotta, hogy ez egy fekete, fénytelen, mérgező, magas töltésű 'energia-anyag', melyet vonz a víz és az oxigén.

Visszatekintés:
Az 1920-as években Wilhelm Reich egy olyan 'éteren' kezdett kísérleteket végezni, melynek létezését kezdettől feltételezte; mely minden más -eddig ismert- energián és anyagon áthatolt, s éppen ezért az érzelmekre is hatással volt; ez tulajdonképpen az az energia, mely a szexuális aktus során is jelen van.

Reich pszichológusként kezdte, a fizikai és orvostudományhoz pedig ennek a hipotézisnek köszönhetően jutott el.
Ezzel együtt bevezette az "armoring / vértezés" (érzelmi páncél) fogalmát.
Úgy gondolta, hogy a pszichológiai, nevezetesen a fel nem szabadított szexuális energia tulajdonképpen "páncéllal vonja be" a sejteket, megakadályozva ezzel a megfelelő energiaáramlást.

Az orgazmus az egyik módja az ezeken a gátakon való áttörésnek, a lényegi eleme ennek a gondolatmenetnek azonban ugyanaz: az elme gyakran felelős a test betegségeiért. (!)

A fizikai tudományok világában úgy tartják, hogy az orgone / az orgon-energia, valójában elektromágneses erőket ( erővonalakat hív) életre, ennek következtében pedig hihetetlenül nehéz tesztelni, hacsak nem ebből a szemszögből vizsgálják.
Reich
azonban ebből a szempontból kutatta.

Mellékesen megemlítve, mialatt Reich a teszteket végezte, Einsteinnel is tartotta a kapcsolatot, aki érdeklődött ugyan az elképzelés iránt, mégis több kutatási eredményt szeretett volna látni.
Úgy tűnik azonban, hogy Einstein titkárnője CIA-s volt, akivel közölték, hogy tegye lehetetlenné a további kommunikációt a két tudós között, amit ő teljesített is.
Emiatt, és egyéb, a kutatás eredményeit érintő támadások miatt Reich vidékre költözött (Rangeley, Maine állam), és magányosan folytatta kutatásait, a tudományos társadalom kitaszítottjaként.

Az Orgon-energia tulajdonságai

A következőket fedezte fel és tette közzé -többek között-:
   Az Orgone / Orgon -energia (ill. a pozitív orgon-energia, tesszük mi hozzá)
- Bármilyen anyagon áthatol
- Állandó mozgásban van
- Nincs saját tömege
- Vonzza saját magát
- Polarizált: van pozitív orgon-energia és van negatív -halálos- orgon energia (DOR)
- "Vonzza" a műanyagot, ill. a műanyag "vonzza" az Orgone-t
- "Taszítja" a fémet, ill. a fém "taszítja" az Orgone-t
- Észrevehető, mérhető és tanulmányozható

A központi fogalom itt a súrlódás. Fém és műanyag érintkezésekor az energia egyidejű vonzásának és taszításának köszönhetően az éterben súrlódás keletkezik.
Egy olyan eszköz elkészítése során, mely ezt a hatást fejti ki, előállította az orgon-akkumulátort (ORAC-ot).

Figyelem!Reich felfedezte, hogy az olyan helyeken, ahol magas az elektromágneses sugárzás (értsd: elektromágneses sugárszennyeződés van), a DOR is -szinte azonnal- megjelenik és jelen van, pl. egy nukleáris berendezés, magasfeszültségü hálozatok, TV készülék vagy számítógép közelében.

Ha ezek közelébe egy orgon-akkumulátort helyezünk, az magához vonzza a DOR-t (és ezzel a negatív, "rossz", u.n. "halálos orgonnal" DOR-al telítődik- és töltődik fel).
(Onnan meg azokhoz kerül, akik ennek közelébe vannak, ill. akik kapcsolatba kerülnek vele).
Amíg ezt az eredményt elérte, Reich nagyon sokszor betegedett meg.

Dr. Reich rájött, hogy a folyó víz segítségével, azaz tulajdonképpen az orgon-akkumulátor "földelése" (ill. efectiv, 'elföldelése') következtében, az magához vonzza a stagnáló DOR-t, és a már mozgásban lévő változatot máshová küldi tovább.
Úgy kell elképzelni a DOR-t, mint valami szenny-ködöt. Ez néha a városok fölött is látható.
Ez egyrészt szmog, de ezen kívül még valami más -rossz- is.

A POR (Pozitív ORgon) tulajdonképpen az égen a kék rész, a DOR (Deadly ORgone) pedig a barna, szürkés, sötét (feketés) rész.

Reich következő találmánya a felhőűző volt (angolul: cloud buster), egy olyan orgon-akkumulátor, melynek rézcsöveit a szerszámcsészébe ágyazta, és az ég felé -a felhőkre- irányította azokat.
Felfedezte, hogy ha az atmoszférában jelen lévő POR-t olyan területekre irányíthatja, ahol magas DOR-tartalommal kell számolni (sivatagok, városok, földalatti állomások), akkor megváltoztathatja az időjárásmintát, és esőt hozhat az illető területekre, helyreállítva ezáltal a természetes körforgást.

cloud-buster (felhőúző)
Dr. Wilhelm Reich "Orgone shooter"-je és "felhőűzője / felhőzavarója" (cloud buster -je)

Ezek a dolgok mind a fizikai tudományokhoz vezetnek vissza, ugyanis a Föld ionoszférájában létezik egy folyamatos elektromágneses oszcilláció, melyet Schumann-frekvenciának neveznek, s melyet maga a (pozitív) orgon-energia vált ki.
A sugárzás az elektromágneses spektrumon belüli bomlás/káosz - lényegében ez a DOR.
Úgy tűnik, hogy az orgon egyfajta átjáró éter a fizikai világ és az éteri/asztrális, stb. között.

Angol, francia és olasz nyelvből fordította, szerkesztette és átdolgozta: Dézsi Sándor -ALeX-
1999 - 2010, 2013 - 2018 © Copyright Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor


Egy új, még hatékonyabb anyagmátrix, az Orgon-energia összegyűjtésére és annak akkumulációjához:

Orgonit™ / Orgonite™ és az Orgone Generátor / Orgone Generátor:
    Karl Hans Welz felfedezése

Az Orgonit-ot (Orgonite-ot) egy másik osztrák feltaláló, Karl Hans Welz találta fel -majd 40 éves, az életerővel- és életenergiával való foglalatosság és kisérletezés után,- a múlt század 90-es éveinek elején, majd az évek során tőkéletesítette azt.

Jelenleg egy még hatékonyabb és performensebb anyaggal -és anyagból- (SuperOrgonit®) készíti orgon -chi- generátorait (!).

Az "Orgonit™", "Orgonite™", SuperOrgonit™" és "SuperOrgonite™"Karl Hans Welz által védjelzett márkanevek, úgy mint a "Chi Generátor®", Prana Generátor®" és "Orgon Generátor®" / "Orgone Generátor®"!

Felkijáltójel!Karl Hans Welz 1991-ben fedezte fel és gyártotta meg a világon az első chi - prána - orgon - generátort!

Generátort és NEM akkumulátort!
Mint tudjuk, egy generátor és egy akkumulátor között nagyon nagy a külömbség!
Ő a világon az első - és eddig egyben az egyedüli személy!- aki képes volt olyan készüléket gyártani, ami chi-t (életerőt, életenergiát) orgon-t (orgon-energiát) tud előállítani és generálni.

AO 2000 Életerő- és Életenergia Orgon Generátor Vízenergizáló, optimalizáló és re-vitalizáló Életenergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
Életerő- és Életenergia Orgon Generátor Készülék
Integrált ÉletErő Generátorral (Orgon-generátorral) működő ÉletEnergia Készülék
(AO 2000 AquaOptimizer vízenergizáló, optimalizáló és re-vitalizáló Életenergia Készülék)

A Karl Hans Welz által gyártott új berendezés, képes orgon-t (életerőt, életenergiát, orgon-energiát) generálni.
(És teszi ezt állandóan és folyamatosan, ameddig csak be van kapcsolva).
Az általa létrejövő orgont (chi-t, práná-t, ód-ot, bio-energiát), különböző -sokrétü- célokra lehet felhasználni (vagy inkább; fel lehet használni).

Az orgone-generátort, tesztelés céljából egy nukleáris erőmű közelébe vittek.
A generátor (orgon-generátor) megsemmisítette a DOR-falat, és úgy tűnt, hogy minél több DOR (halálos orgon-energia) van jelen, annál több POR (pozitív orgon-energia) keletkezik az átalakítás során.

Azok a mobiltelefon-tornyok, melyeket legtöbbünk még csak észre sem vesz, valójában nemcsak telefontornyok, és nemcsak tonnányi DOR-t termelnek, hanem nagyon erős elektromágneses rezgéseket -és elektromágneses szennyeződéseket- is.

A Föld ionoszférájának ellenőrzése a létező legerősebb fegyver. A nukleáris fegyvereknél is hatékonyabb.
(Tesla azt állította, hogy ketté tudná szakítani a világot, és nem hazudott).

Az Orgonit™-ból, ill. SuperOrgonit™-ból készült orgon generátorok (életerő generátorok & életenergia készülékek) nemcsak a személyiség építésében és fejlesztésében jeleskednek, hanem segítenek kifejleszteni a kapcsolatot a felettes énnel (a Szellemünkkel, ill. a "Felsőbbrendü Én"-el).

Lefordítva / ill. egyszerübben: tiszta álmok, több- és jobb energia, fokozott pszichikai képességek stb., ez az eredménye a -Welz tipusú- orgon-generátorok használatának.
Ismerünk néhány "átlagosnak" mondható embert, akik -pár hetes használat után- rejtett képességeket nyitottak meg magukban és így létrejött például a valóság és az emberek hirtelen átértelmezése és átértékelése.
Mások talán egyszerűen nincsenek felkészülve arra, hogy tisztán lássanak. Minden azon múlik, hogy a 'lélek' (ill. a 'szellem') mit vár el a testtől.
(Sokan, ha csak a sötétséget, a káoszt és az önzést sóvárogják, akkor egy életre kiolthatják a 'lelket', hogy a következő életben, a kerítés túloldalán arra ébredjenek, hogy már -talán- nincs is).

Karl Hans Welz rengeteg kísérletet végzett, sok tervet-, gyakorlatot és elméletet dolgozott ki ezen a területen (többek között; az ÉletEnergia & ÉletErő, azaz; orgone / orgon-energia bármely távolságra való-, veszteség nélküli átsugárzására; a "strukturális kapcsolatok" elméletét).

Megj.:
Megtisztelő számomra, hogy sok kisérletben én is személyesen részt vettem és segíthettem. DS 

A POR (Pozitív ORgone) számunkra jó, egyértelmüen pozitív és jó hatással van az emberekre.

A nagysűrűségü DOR / "Deadly ORgone" (halálos orgon-energia) viszont olyan lehet egyesek számára, mint egy erős stresszhelyzet vagy pánikroham. Ha túl sok, és túl sok ideig tart, igen veszélyes lehet, talán meg fogja ölni őket.
Túl sok DOR (negatív orgon-energia), túl sokáig, és a sejtjeik gyakorlatilag darabjaikra hullnak szét.
Látható már, hogy a valóság mennyire összetett? (ezért kell nagyon elővigyázatosan bánni- és használni az orgon-energiát és -főleg- az orgon-akkumulátorokat, ellentétben az orgon-generátorokkal, melyek hatása -kimutatottan és demonstrálhatóan- egyértelmüen jó és pozitív.

Welz úr rövid kommentje / megjegyzése az Orgon Akkumulátorrol és a DOR-ról

Ne tévesszen meg senkit, hogy egyesek orgon-generátorokkal kérkednek és házalnak.
Ezek az emberek vagy olyan buták, hogy nem tudják, hogy mi a külömbség a kettő között, vagy... -egyszerüen- csalók!

Az általuk orgon-generátornak titulált eszközöknek semmi közük sincs az igazi ( általam feltalált) Orgon-Generátorokhoz!
Aki nem tud megkülömböztetni egy -orgon- akkumulátort egy generátortól, annak még tanulnia, fejlődnie kell.
(Lelkük rajta, ha másokat sikerül átverniük ezzel!)

És, ha valaki azt hiszi, hogy az orgonit-mátrixba behelyezett (esetleg egy ügyes sarlatán által "feltőltött"(??!) -pár- hegyi kristály és/vagy spirál ugyancsak orgon-generátort eredményezhet, nos, akkor... lásd a fenti bekezdést.

LPOG 2400 DL Beépített Életerő Generátorral működő Elmegép és ChiAgytréner tipusú Életenergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
LPOG 2400 DL
Beépített Életerő -Orgon- Generátorral működő 'Elmegép, Elme Tréner és Chi Agytréner' tipusú Életenergia Készülék

Az orgonit™-ból készült életerő generátorok -az u.n. életenergia készülékek- csupan, "csak" egy eszköz, mely -többek között- a belső keresésben -és önfejlesztésben- van a felhasználó segítségére, folyamatos -napi rendszerességgel való- használatával további előnyök érhetők el, -többek között- a programozott trend és a kitűzött cél gyorsabb és könnyebb elérése és megvalósítása.

Angol, francia és olasz nyelvből fordította, szerkesztette és átdolgozta: Dézsi Sándor -ALeX-
1999 - 2009 - 2018 © Copyright Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

Wilhelm Reich, és...

a CORE (Cosmic ORgone Energy - kozmikus orgon energia),
   valamint a(z)
EMF-szennyezés (elektroszmog), halálos orgon-energia (DOR) és geopatikus stressz-zónák
,
       ill.

Karl Hans Welz kutatásai, és a negatív orgon-energia pozitívvá való átváltoztatása és átkonvertálása

Oranur-kísérletével, Wilhelm Reich arra keresett megoldást, hogy hogyan lehet az orgon-t (orgon-energiát, életerőt & életenergiát) a nukleáris sugárzás hatásai ellen felhasználni.
A kísérlet hatásai a közvetlen környezetre elsöprően negatívnak bizonyultak és pusztitónak hatóttak, és Dr. Reich egy olyan statikus -rossz- orgon-energia felbukkanását észlelte, mely rendkívül merevnek és lanyhának tűnt (statikusnak).
Ezt az energiát Reich DOR-nak, vagyis Deadly Orgone energy-nek nevezte (magyarul; 'halálos orgon-energia').

A DOR-nak különösen negatív hatásai voltak az emberi szervezetre és általában minden életformára nézve, a DOR-atmoszféra pedig akár egy orgon-akkumulátort is könnyen 'megfertőzhet', valamint gyorsan "elronthat" és tönkretehet, ahogyan azt Reich valóban tapasztalta is, amikor egy 20-cellás orgon-akkumulátorba radioaktív anyagot tett.
ás szóval, egy ilyen orgon-akkumulátor maga is DOR-forrássá vált, ezért le- és szét kellett bontani és meg kellett semmisíteni. (!)

Reich arra sosem jött rá, hogy a pulzáló (dinamikus) orgon-energia tulajdonképpen visszaalakítja a statikus DOR-t egészséges (jóhatású, jótékony) orgonná (orgon-energiává), ez pedig egy olyan -természetes- jelenség, mely bolygónkon folyamatosan történik, és amelynek köszönhetően a bolygó több milliárd évnyi kozmikus sugárzás, belső radioaktivitás, napkitőrések, napszél, stb., következtében sem fulladt még bele a DOR-ba.

Rövid időn belül világossá vált, hogy az orgon-t a radioaktív sugárzás mellett az EMF (elektromágneses frekvenciák) egyéb formái is a DOR lanyha -statikus- változataivá alakítják.
Általában fluoreszkáló csövek, elektromos hálozatok, TV- vagy számítógép-képernyők hoznak létre DOR-t, ezt pedig azok az emberek érzik és tapasztalják, akik hosszú időn keresztül ki vannak téve a hasonló berendezések -közvetlen- hatásainak (és -ki-sugárzásainak).
Ezek mellett, a különböző híradástechnikai jeladók erősítői és jelátjátszó tornyai, és főleg a mobiltelefon jeladó- és jelátjátszó tornyok elektromágneses szennyezése is jól ismert, különösképpen a mobiltelefonok negatív hatásai érzékelhetőek.

Az úgynevezett geopatikus stressz-zónáknak a DOR-éhoz hasonló -negatív- hatásuk van az élő szervezetre. Ezek a stressz-zónák tulajdonképpen nagyon hasonlóak azokhoz a berendezésekhez, melyek folyamatosan DOR-t bocsátanak ki.

A DOR adta lehetőségekkel szembesülve, Karl Hans Welz feltalálta a DOR-generátort.
Egy ilyen generátor előnye, hogy gyorsan, egyszerüen és könnyen kikapcsolható, az orgon-akkumulátorral ellentétben, mely Reich Oranur-kísérletében radioaktív anyagokat tartalmazott (és melyet -a romboló negatív hatások kivédése szempontjából, ill. a hatástalanítás céljából- szét kellett szedni és meg kellett semmisíteni).

A DOR-generátor élőlényekre és különösen az emberekre tett -negatív- hatása azonnal egyértelmű volt.
Önkéntesekből -nemcsak u.n. "szenzitiv" emberekből- álló csoporton próbálták ki.
A körülötte állók másodperceken belül fájdalmat éreztek a nyirokcsomóikban, gyengének érezték magukat, sőt néhányan émelyegtek, vagy legalábbis ingerültek voltak és -heveny- fejfájásra is panaszkodtak. (Sokuknak, felszökött a vérnyomása is).

Ez a helyzet azonnal -radikálisan- megváltozott, amint egy pulzáló / lüktető Orgon-Generátort (Életenergia Készüléket) a DOR-generátor közelébe helyeztek.

A Welz féle ÉletErő-technológia másolóinak és koppintóinak (olvasd: ellopóinak, ill. tolvajainak) hamis kijelentéseivel és trükkös marketingfogásaival ellentétben, az Orgonit™ (ami egy igen nagyon hatékony orgon energia -fel-halmozó anyag-mátrix, melyet -ugyancsak- Karl Hans Welz talált fel 1992-ben) egyedül nem fejt ki semmilyen hatást a DOR ellensúlyozásában.

Ezek az ügyefogyott és bugyuta magyarázatok és igények inkább azoknak az embereknek a piaci marketingstratégiája, akik egyébre se képesek, csak, hogy ötleteket és technológiákat lopjanak, (ill. -sikertelenül- próbáljanak meg ellopni és majd 'lekoppintani'), és akik a legalapvetőbb dolgot sem értették meg az orgon -chi- energiával, energiáról -és annak működésével- kapcsolatosan.

Hogy az olyan kényes kijelentéseket elkerüljék, mint például hogy ki találta fel az Orgonit®-ot, néhány ilyen ügyefogyott kétbalkezes tolvaj, eleve Reichnak tulajdonítja a DOR (negatív-, halálos orgon-energia) orgonná (PORE-á, pozitív orgon-energiává) való visszaalakítását is.

Igazából Reichnak a leghalványabb fogalma sem volt arról, hogy ilyesmi lehetséges, a legtöbb amit ő meg tudott tenni, az mindössze a DOR (a negatív-, romboló- és halálos orgon-energia) "leföldelése" volt, a felhőűző -cloud buster- segítségével, illetve, azon igyekezete, hogy minél előbb lebontsa, szétszedje és megsemmisítse a szennyezett orgon-akkumulátorokat.
Ezt egyébként utánzói és majmolói még ma is gyakorolják.

Neki fogalma sem volt arról, hogy a víztömegekbe (lehetőleg folyóvízbe) való "leföldelése" után ezzel a negatív DOR-ral mi történik, vagy hogy milyen energetikai jellemzői vannak ennek az "földelésnek".
(Ahogy azóta kiderült, sajnos, ennek a metódusnak is jócskán megvannak a maga hátrányai, sőt, a negatív, romboló hatását is megőrizte és továbbvitte, -energetikailag- szennyezve és 'megmérgezve' a vízet / víztömeget, ahová a DOR-t lefőldelték).

A DOR-generátor esetében tulajdonképpen az Orgonit® (ez a különleges anyagmátrix) az elsődleges -fő- tényező, mely valójában DOR-t hoz létre.
Ez -nagyjából- ugyanúgy működik, mint a 20-cellás orgon-akkumulátor, melyet Reich az Oranur-kísérlet során használt, de természetesen sokkal erősebb hatást fejt ki.
Az Orgonit® -az orgone energia akkumulációt tekintve- sokkal hatékonyabb, és sokkal kisebb mennyiségre van szükség belőle (ergo; előállítása is sokkal gyorsabb és ólcsobb!), ahhoz, hogy egy Reich féle nagyméretü orgon akkumulátor erejét kifejtse.

A pulzáló Orgon-Generátor® (ÉletEnergia Készülék) közelében a DOR-generátor által kibocsátott DOR maga is pulzálni -rezegni- kezdett: elveszítette poshadt lanyhaságát és áporodott statikusságát, és azonnal pozitív és jótékony orgon-ná változott. (!!)

RAD 1000 Radionika tipusú Életenergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
RAD 1000 Radionika tipusú Életenergia Készülék
(beépített Életerő -Orgon- Generátorral rendelkező, Életenergiával táplált és működtetett Radionika Készülék)

Következésképp, a berendezést övező depresszív-kóros légkör, egyből megváltozott, jellege fölemelő- és energizáló -vitális- hatásúvá vált.
Reichnak láthatólag igaza volt, amikor a DOR-t olyan -negatív- orgon-energiaként írta le, mely lanyhává és merevvé vált.
Természetesen az ő orgon-akkumulátorai inkább a probléma részét képezték, semmint a megoldásét.

A DOR (Deadly ORgone, romboló, negatív, halálos orgon) hatékony kezeléséhez Karl Hans Welz orgon-generatorának feltalálására volt szükség (1991-ben).
Amint azt korábban is említettük, a bolygó maga is képes, és talán Ő fog a -nemcsak az atmoszférában lévő- DOR-ral leszámolni, akár a nagy mennyiségekkel is!

Mi is hasonló jó- és pozitív hatásokat tapasztaltunk, amikor egyik Orgon-Generátorunkat (Életenergia Készülékünket) olyan helyre vittük, ahol erős DOR-jelenléttel lehetett számolni, vagy olyan szobákba / irodákba, melyekben sok fluoreszkáló cső és/vagy számítógép-monitor volt található.
A légkör -majdnem azonnal- pozitívan megváltozott, sokkal elviselhetőbbé és jobbá vált.

Személyes használatra, vagyis "rossz" környezetben, negatív légkörben, azaz a negatív, romboló DOR-ral szennyezett légkör, pozitív-, jótékony energiával való feltöltésére, bármelyik Életenergia Készülék (és Életerő Generátor) alkalmas- és megfelelő eszköz.

A jelentősebb DOR-hatású atmoszférák esetében nagyobb, hatékonyabb és sokkal erősebb felszerelésre (ÉletErő Készülékekre) van szükség.
Bővebb információkért az egyértelmüen jótékony hatású Életerő Generátorokról és az Életenergia Készülékekről, olvassa el a megfelelő oldalakat (ÉletEnergia Készülékek és ÉletErő Technológia).

RAD 2400 HD: Életerővel táplált és fokozott Radionika Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
RAD 2400 HD: Radionikus Életenergia Készülék
Beépített HD tipusú ÉletErő Generátorral működtetett 3 + 3 tárcsás Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék

Megj:
az "orgonite"®, "orgonit"®, "superorgonit"®, "SuperOrgonite"®, "chi generátor"®, "prana generator"®, "orgon generátor"® / "orgone generátor"®, "strukturális kapcsolat"®, "chikártya"®,  Karl Hans Welz által bejegyzett és (világszerte) -le-védett márkanevek.
Mindenki, aki a feltalálón és a meghatalmazott, ill. a gyártó által felhatalmazott forgalmazokon kívül -haszonszerzésre, vagy bármilyen más célokra használja, az a regisztrált, védett nevekkel visszaél, egyben plagizál és lop, tehát törvényt sért és büncselekményt követ el.

Forrás:
Karl Hans Welz: 'DOR into PORE: Orgone Generators', 'DOR Generator & Vampire of orgone energy', 'DOR & pulsed orgone energy', stb.
Fordítás, szerkesztés, szöveggondozás és átdolgozás: Dézsi Sándor.
  1999 - 2001, 2003, 2007 - 2011, 2012 - 2018 © Copyright. Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

MANIFESZTÁLT / MEGNYILVÁNULT   D_O_R  (Deadly ORgone, romboló, halálos orgon energia):

A VILÁG AMIBEN / MELYBEN ÉLÜNK

Az alábbi táblázat tipikus tulajdonságait és jellemzőit mutatja be több szempontból ennek az univerzális - egyetemes éteri energiaóceánnak, ami körülvesz minket
- Dr. Wilhelm Reich feljegyzései alapján -

 
POR = Pozitív ORgone
DOR = Deadly ORgone
Mikroszkópikus életforma Pulzáló, élő Merev, rideg, halott
Emberi lények és más organizmusok, fizikai / testi Egészség, vibrálás, pulzálás, terjeszkedés Betegség, rák, auto-immun betegség, immun-rendszer rendellenesség, összehúzódás
Emberi lények, pszichológiai aspektusok ÖRÖM
Független, szabad önszabályozás, kommunikatív, önmaga- és mások tudatában lévő
FÉLELEM
Neurotikus, könnyen manipulálható, "fertöző- mérgező" karakter"
Politikai szervezetek Szabadság, igazságosság, demokrácia, önszabályozás, kissebb egységek(be való önszerveződés), másokkal való -nyitott/önzetlen- kapcsolatok és eszmecserék, bőség, jólét Zsarnokság, erőszak, közvetlen diktatúra vagy hamis-, ál-demokrácia, központi kontroll, központosított hatalom, gigantikus vállalatok- vagy állami monopóliumok, hiány, szűkösség
Föld bolygónk Bőséges növényzet, bio-diverzitás, jól öntözött Sivatagi forma, bio-degregáció, aszály, szárazság
Kozmosz Bolygók spirál mozgása, csillagok és galaxisok ugyanolyan "orgonotikus" alakú és alapelvü mozgása mint a monocelluláris amőbáé Reich ezt nem említette és erről nem beszélt, de mi a helyzet az elhaló galaxisokkal, a fekete lyukakkal, vagy a szupernovákkal?
Fizika Disentrópia (mi 'Negatív Entrópiának' neveztük),
"spontán" szabályos minták formálódása a káoszban, berobbanó -összeroppanó- energia
Entrópia, elhaló, hanyatló, romló -szabályos- struktúrák szabálytalanná válása, -ki-robbanó energia

Angol nyelvből való fordítás: Dézsi Sándor -ALeX-
1999 © Copyright. Minden jog fenntartva!-    

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

Wilhelm Reich- és a szex-pol

A freudomarxizmusnak nevezet irányzat Wilhelm Reich SZEX-POL mozgalmában terebélyesedett ki, s a harmincas évek elején élte fénykorát.
(Majd a 68-as diákmozgalmakban másodvirágzását.)

Reich a "hogyant" tartja elsődlegesnek, nem pedig a "mit".
Azaz, nem amit a beteg közöl, hanem ahogyan azt teszi, mert - kommunikációelméleti alapigazságként - úgy tartja: a szavak hazudnak, a kifejezések nem.
Azok a betegek, akik a kezelés eredményeként kialakították a teljes genitális készségüket, egész lényük gyökeres és gyors változásával másfajta, addig ismeretlen életet éltek.
Ez megmutatkozott nemcsak a magánéletükben, hanem a társadalmi viszonyaikban is.
Korábban mechanikusan végezték munkájukat, mert neurotikus zavarukat nem tudták feldolgozni, most egy élet közeli, őket érdeklő munkára vágytak.
A genitális kielégülés feloldotta a szexualitás és munka ellentétét.
Ugyancsak megváltoztatta a szexualitáshoz és korábbi énjükhöz való viszonyt is.

Wilhelm Reich a "Die Sexualität im Kulturkampf" című könyvét (amely 1930-ban jelent meg németül) az USA-ban átírta és a "The Sexual Revolution" címmel publikálta.

Reich a pszichoanalízist Marx filozófiájával ötvözte.
Ám fokozatosan biológiai érdeklődés került nála előtérbe. Későbbi működésének tipikus terméke "The Function of the Orgasm" (Az orgazmus funkciója) 1942-ben.

Ebben azt állítja, hogy felfedezte az un. "orgon-energiát".
S valóban, egy különleges Orgone Energy Research Institute-ot (Orgon-Energia Kutató Intézetet) alapított Reich, ismét a szexuális reagálás négyfokozatú modelljét javasolta:
1. Mechanikus feszültség,
2. Bioelektromos feltöltődés,
3. Bioelektromos kisülés,
4. Mechanikus feszültségoldás

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /content-pages/pages-/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor

Wilhelm Reich, a szexuális forradalom profétája

Wilhel Reich, az évszázad egyik legellentmondásosabb pszichológusa és szexológusa, nem érhette meg, hogy elfoglalhassa az őt megillető helyet, eszméi azonban mások közvetítésévelsokkal nagyobb hatást fejtettk ki, mint amennyire maga képes lett volna.
Manapság már nyilvánvaló, hogy ő volt az az ember, aki döntő szerepet játszott abban, hogy a huszadik századmásodik felében rendre megdöltek a szexualitással kapcsolatos régebbi nézetek.

Reich, a harmincas években a legeredetibb pszihoanalitikusok közé tartozott, őt tartották a freudomarxizmus atyjának és a szexológia atyamesterének.
Volt azonban aki őrültnek, sarlatánnak, csalónak tartotta. Követői azt mondták róla, hogy géniusz, ellenfelei pedig hogy gazember.
Kommunista volt, de kizárták a pártból, pszichoanalitikus volt, de kollégái kiközösítették üldözték a fasiszták, majd Amerikában-börtönben halt meg, holott azért ment az óceánon túlra hogy elmeneküljön abból a környezetből, amely nem értette meg.
Miért nem értették meg?

Freuddal és -majd- ellene?

Galíciában született 1897-ben. Bécsben szerzett orvosi oklevelet, és itt ismerkedett meg a pszichoanalízissel. Freud tanítványa és munkatársa lett.

Reich elfogadta Freud alaptételeit, azt, hogy a tudatalatti keríti hatalmába tudatunkat, s hogy az ember életében a szexualitás tölti be a kulcsszerepet.
Miközben azonban Freud individuálisan közelítette meg a személyiséget és visszautasított minden kapcsolatot a pszichoanalízis a nemiség és a politika között Reich részben azért is, mert a kommunista mozgalomhoz tartozott kezdettől fogva foglalkozott a nemiségnek a társadalomra gyakorolt befolyásával és a közöttük lévő viszonyokról.
Éppen a szexualitásnak az ember életére és a politikához való viszonyára gyakorolt befolyásáról szóló nézete miatt hamarosan összeütközésbe került a pszichoanalízis atyjával.
Reich ugyanis radikálisan továbbfejlesztette Freudnak azt a nézetét, hogy a társadalmi jelenségek hátterében a nemiség keresendő, s azt állította, hogy az ember szerelmi élete mindaddig nem lehet szabad, amíg nem él szabad társadalomba.
A lelki jelenségek okainak bírálatáról áttért a kizsákmányoló társadalmi rendszerek bírálatára.

Reich a kommunista párt tagjaként a munkásnegyedekben szexuális tanácsadót szervezett a fiatalok számára Sex-Pol néven (a szexuális politika rövidítése).
Tanulmányozta a szexuális szokásokat, szexuálpolitikai szakosztályt alakított a proletárok szexuális felvilágosítására, s arra a megállapításra jutott, hogy a szexuális jelenségeket nem lehet elválasztani azoktól a társadalmi feltételektől, amelyek között kifejezésre jutnak.

Reich szerint a szexualitás, a szerelem a házasság s minden, ami összefügg a nemiséggel nem az emberi boldogságot szolgálja, hanem a társadalmi status quot.
Ahelyett hogy engednék a szexualitást szabadon fejlődni az emberben már kiskoruktól kezdve rendszeresen sorvasztják.
A szexualitás elnyomása nemcsak lelki nyomokat okoz, hanem ezek a zavarok kihatnak az ember világnézetére is.

A családtól a vezérig

A vallás és az erkölcs segítségével az ember már kiskorától a családi neveléstől kezdve végigkíséri a szexualitás elfojtása.
A szexualitásnak a családi nevelés által való elfojtása olyan következményekkel jár, amelyek serdülőkorban jutnak kifejezésre teljes valójukban és végigkísérik az embert egész életén.
Azokban az életévekben, amikor az ember kezd ráébredni saját nemiségére, hatni kezd a születése óta beléplántált antiszexuális erkölcs, amely az uralkodó osztály hatóeszközeként előírja mit szabad és mit nem, előírja a tilalmakat, az önmegtartóztatást.
A vallás közvetítésével az elfojtott szexuális kielégülés helyett erkölcsi jutalomban részesül, Reich ezt úgy nevezi, hogy mazochista kártérítés a szexuális kielégületlenségért (felesleges részletezni milyen népszerűségre tett szert Reich ezzel az elméletével konzervatív körökben.)

A csalás patriarchális viszonyai, amelyek az apának és a családnak a kölcsönös viszonyában testesülnek meg tekintélytiszteletet parancsolnak.
A gyermeki szexualitás különösen pedig az önkielégítés akadályozása által tudat alatt kialakul a nemiségtől való félelem s ennek következménye az önállóság hiánya s a személyiség képtelen a felmerült problémákra ott keresni a megoldást ahol felmerülnek a szexualitás terén ezért egy mozgalommal vagy személyiséggel azonosulva törekszik az önazonosságra.

Németországban a fasizmus volt a harmincas években az a mozgalom, amelynek Reich a szemtanúja volt.

Szerinte éppen a szexualitástól való félelem tette lehetővé a fasizmus kialakulását és térhódítását.
A totalitárius mozgalmak vezetői éppen a családi nevelésből eredő szexuális frusztrációt használják ki arra, hogy uralkodjanak, az emberek felett magyarázza Reich "A fasizmus tömegpszichológiája" című művében.

A könyv következethetése egyben Reich életfilozófiájának kezdete is: az ember korlátozásának és elnyomásának legnagyobb ellensége a szexualitás a szabadság a nemiség teljes kielégülésének a lehetősége.
Csak nemileg kielégült egyed lehet olyan kreatív lény, aki saját kezében tartja a sorsát.
A szexuálisan kielégült ember ugyanis nem tűr semmiféle elnyomást lemondást, egyenlőtlenséget. S hogy kielégüljön, fel kell ismernie, hogy a nemiség és az élvezet által lehet felszabadulni.

Éppen ezért minden represszív rendszer és erkölcs elkeseredett harcot vív az ellen az élvezet ellen, amely veszélyezteti a mindennapok represszív valóságát.
Elég belekóstolni, hogy felmerüljön a tartósság igénye s mihelyt tartóssá válik, kitűnik, hogy a valóság mássá lehet és mássá kell lennie.
Mint ahogy Umberto Ecco "A rózsa neve" című könyvében Arisztotelész nevetéséről szóló könyve veszélyes az egyház számára, mert a nevetés ez az emberi sajátosság gúnyt űz minden belülről vagy kívülről ránk kényszerített szenvedésből, az aszkézisből és a mazochista önmegtartóztatásból hasonlóképpen a szexuális élvezet is lehetővé teszi számunkra, hogy kitörjünk a ránk erőszakolt szexuális és társadalmi represszió köréből.

Az izompáncélzatról szóló elmélet

Reich egyik legérdekesebb és legfeltűnőbb elmélete szerint az elnyomott eszmék és ösztönök fizikai tünetekké alakulnak át.
Szerinte az ember, hogy védekezzen a fájdalmas és fenyegető érzelmi megpróbáltatások ellen úgynevezett "izompáncélzatba" zárkózik, amely védelmezi saját tudat alatti frusztrációi ellen, de más emberek ellen is.

Azt állította, hogy az ember személyisége megértésének kulcsa az, miként gazdálkodik az ember azzal a szexuális energiával, amely fenntartja az egyensúlyt a telítődés és a kiürülés a szexuális izgalom és kielégülés között.

Mennyi energiával rendelkezik azonban az ember és hogyan használja ezt az energiát a szexualitásban?
Aki egészséges szexualitás révén képes levezetni ezt az energiát az egészséges.
Ha azonban az egyensúly megbomlik, akkor az orgazmus neurózisnak vagy hisztériának nyújt táptalajt.
Az izompáncélzat illetve az izomfeszültség úgy tartja fenn az egyensúlyt, hogy leköti azt az energiát, amely soha nem képes felszabadulni.

Az ember tehát úgy tartja fenn a szexuális egyensúlyt, hogy izompáncélzatával gúzsba köti az energiát, ezáltal azonban korlátozza tulajdon szexuális izgalmát is, végeredményben tehát emberként és szexuális téren megrövidül.

Az egészséges szexualitású személyiségnek nincs szüksége arra, hogy ezt az energiát tudat alatt izompáncélzattal kösse le, hanem szexuális kielégülésre fordítja egyidejűleg azonban minden más alkotói kiteljesedésre és önigazolásra is.
Sajnos Reich véleménye szerint kevés ember alkalmas az ilyen teljes életre.

A "felszabadulás" terápiája

Reich annak érdekében, hogy a testet kiszabadítsa az idomok szorításából a negyvenes években közvetlen kapcsolatba lépett a páciens testével, ami abban az időben újdonságnak számított. Freud és igazhitű iskolája számára elképzelhetetlen volt, hogy az analitikus közvetlen kapcsolatot teremtsen a pácienssel tehát, hogy megérintse. Reich ezzel szemben úgy vélte, hogy az érintés lehetővé teszi a páciens számára, hogy átadja magát eredendő, de elfojtott érzelmeinek.

Íme hogyan számol be erről a "gyógymódról" egyik páciense:
- Lefeküdtem az ágyra, Reich azt mondta hajlítsam be a térdem, lazítsak és lélegezzek nyitott szájjal, fityegő állkapoccsal. Szegycsontom minden lélegzetvételkor kiemelkedett és besüppedt.
Reich így szólt: Vesse hátra a fejét és nyissa tágra a szemét. Végrehajtottam az utasítását. És ekkor sikoly tört fel a torkomból. Ez azonban nem zavart érzelmileg semmit nem jelentett.
Dr. Reich utasított, hogy ismételjem meg az egészet, vessem hátra a fejem és nyissam ki a szemem. Önkéntelenül megint sikoltottam, de úgy tűnt mintha ez nem is én lennék.

Reich ezt a gyógymódot úgy nevezte személyiség vegetatív elemzése.
Vegetatív jelzővel illette azt a mozzanatot, hogy a lélegzés mozgósítja azt az érzést, amely aktivizálja a vegetatív központot és felszabadítja a vegetatív energiát.
A következő lépés azt a célt szolgálta, hogy a páciens kifejezhesse rejtett érzéseit.

- Reich azt mondta ne ellenőrizzem az érzéseket és az ingereket. A lélegzés bizsergést váltott ki, a kezem ökölbe szorult, s egész testem remegett. Először a lábam kezdett remegni miközben lassan összezártam majd széttártam a térdem majd a remegés átterjedt az ajkamra, amely akaratom ellenére kicsücsörödött mintha keresnék valamit.
Egyszerre feltörtek azok az érzések és a velük összefüggő emlékképek, amelyek régen elfeledett tapasztalatokat idézett fel.
Megjelent előttem anyám mérges arca amint nézi, hogy sírok meg az, amikor apám megvert hároméves koromban. Azon kaptam magam, hogy sírok és a párnát verem, hogy bosszút állok apámon a büntetésért, ami megmaradt a tudatalattimban.

A páciensek többsége valóban azt állította, hogy Reich kezelése nyomán megmagyarázhatatlan felszabadultság megkönnyebbülés önbizalom érzése tölti el őket.
Sokan azt állították, hogy szexuális életük is színvonalasabbá vált.

Orgazmus és "orgazmus"

Reich úgy vélte, hogy az érzelmek felszabadulásával az ember átélheti az úgynevezett organikus reflexet, amely teljesen különbözik a szexuális kéjérzettől az ejakulációtól.
Szerinte a valódi orgazmus az, amelyet az analitikus vált ki ez a test nem szexuális reakciója ritmikus mozdulatok kísérik, miközben a medence a belélegzett levegő hullámzásával együtt minden kilégzéskor előre s minden belégzéskor hátra tolódik.
A fej kilégzéskor hátra belélegzéskor előre tolódik. Egy bizonyos ponton azután felszabadulnak az érzelmek és az orgazmus reflexe.

Ezt azonban nem szabad kiegyenlíteni a tényleges orgazmussal.
A genitáliák részvétele nélkül ugyanis nem beszélhetünk a szexuális izgalom feloldásáról. Ez csak akkor következik be, ha ez a beleélés szexuális izgalommá alakul valódi szexuális aktusban.
Az orgazmus reflexének hiányában azonban a valódi szexuális aktusban sem következik be a medence ösztönös mozgása.
Reich szerint az egészséges érzelemvilág nemcsak az orgazmus reflexétől függ, hanem a nemi aktusban való orgazmus reagálástól is.
Reich szerint az, aki szexuális aktusban eléri az orgazmus általi teljes kielégülést ellenálló a neurózis a hisztéria minden formájával szemben. A teljes orgazmus felszabadítja a szervezet fölös energiáit, s aki erre képes az érzelmileg és szexuális téren egészségesnek tekinthető.

A terapeuta és a páciens közötti fizikai kontaktus testi érintés azt a vádat vonta maga után, hogy potenciajavító szexuális ösztönzésről van szó.
Azt beszélték, hogy Reich "onanizáltatja" a pácienseit, szexuális aktusra kényszeríti őket "pszichoanalitikus orgiák" céljából, még Reich barátai is úgy vélték, hogy ilyesmiről lehet szó.

Biztosra vehető hogy számos ellenfele szívesen szolgáltatott volna erre bizonyítékot, ha lett volna ilyen bizonyíték. Bizonyíték ellenben azonban nem volt. B
e kell azonban ismerni, hogy Reich nem volt népszerű tudományos körökben. Ebben szerepet játszott elmélete még inkább azonban természete.
Ragyogóan magabiztosan tudott beszélni olyan energikus karizmatikus személyiség volt, aki képes volt magával ragadni a hallgatóit.
Időközben azonban sokan elpártoltak tőle, mert nem voltak képesek lépést tartani Reich váltakozó stratégiájával és taktikájával.
Sokan nem tudták neki megbocsátani hevességét, azt, hogy sikerei voltak a nőknél, s ismerőseit, barátait az sem lelkesítette, hogy Reich igen kedvelte sok felebarátja feleségét.

Szexuális forradalom

Reichnek nagy érdemei vannak abban, hogy a hatvanas évektől kezdve kezdett meghonosodni és mindennapivá válni ez a kifejezés szexuális forradalom.
Azzal az elmélettel összhangban, hogy a szexuális problémák nemcsak egyéni, hanem általános emberi problémák Reich arra a következtetésre jutott, hogy nem szabad beérni az olyan szórványos akciókkal amilyen a "sex pol" volt.
Az emberiségnek szüksége van a nemiség forradalmasítására s ez a feltétele a szexuális az egyetemes felszabadulásának.
Szexuális forradalom nélkül nem beszélhetünk politikai forradalomról. A társadalmi viszonyok megváltozása semmit sem jelent, ha maga az ember nem változik meg. Ahhoz pedig, hogy megváltozhasson, elsősorban szexuális téren kell felszabadulnia.

A forradalom végrehajtása előtt azonban fel kell szabadítani sok feltételt.
Az első és a legfontosabb megváltoztatni az egész nevelést elsősorban a családi életet.
Reich ugyanis éppen a családi életet tartja (a vallással és az erkölccsel együtt) azon szexuális problémák forrásának, amelyek a társadalom felnőtt szexuálisan kielégületlen tagjaira jellemzőek.

Az egyéni kezelés kevés haszonnal jár és lassú.
Reich azt javasolta, hogy tömeges szexuálpszichológiai terápiát kell szervezni a lakosság szexuális téren felvilágosítatlan rétegei számára.
A család negatív hatásának megakadályozása érdekében a gyerekek szabad szellemben való nevelését szorgalmazza.
Ennek keretében síkra száll a maszturbáció és a serdülőkori szexuális játékok engedélyezéséért, minden jobb, mint az önmegtartóztatás annyi baj forrása, s ami a legfontosabb síkra száll az emberi szexualitás minden kérdésének a legintimebb kérdéseknek a nyílt taglalásáért.

Valóban nem sokkal halála után be is következett a szexuális forradalom, de nem úgy, ahogy ő várta általános társadalmi változásként.
Az úgynevezett forradalmi változások kimerültek a felszínes dolgokban a közösülés technikájában a nagyközönség ideiglenes sokkolásában és a felemás információkban, inkább afféle biztonsági szelepként.
Még nem vált be az a jóslata hogy a szexualitáson át vezet az út az általános felszabadulás felé. Miként bírálói mondanák, nyilvánvaló, hogy a szabad szerelem a személyiségnek csak egy részét szabadítja fel.

Kozmikus energia

Az a háború utáni Amerika, ahova Reich a háború előtt áttelepült, nem nagyon firtatta, hogy milyen forradalomról beszél a tudós.
Az amerikaiak számára már maga a szó is rettenetesnek tűnt. Abban az országban hát, ahova azért települt át Reich, mert úgy remélte, hogy nyugalma lesz, s véget érnek a valós és képzelt üldöztetései, kevesen voltak kíváncsiak az elméletére.
Be kell ismerni, hogy életének utolsó éveiben maga is kezdett elszakadni a realitástól.

Ismét a szexuális energiával kezdett foglalkozni ebben vélte felismerni az emberi lét lényegét s az egészségét fenyegető veszélyt is.
Szerinte a szexuális elfojtásból eredő problémákat még tetézi az a szexuális energiatöbblet, amely kielégületlenség esetében veszélyes méreggé válhat.
Az úgynevezett "orgon", a belső szexuális energia fölös mennyiségben rákot okoz - állította.

Életének utolsó éveiben úgynevezett "orgon-akkumulátorokat" kezdett gyártani.
Egy fadoboz szerű szerkezetet kell elképzelni, ebbe beleül a páciens s a doboz magába szívja a kibocsátott "orgon-részecskéket".
Az "orgonról", illetve a kozmikus energiáról szóló tézis igen valószínűsíti Reich életrajzíróinak azt a feltételezését, hogy a tudós annyi kellemetlenség közepette végül kezdte elveszíteni ép eszét.

Szembehelyezkedett az "orgon akkumulátor" gyártásár betiltó bírósági ítélettel, s emiatt könyveit máglyára, őt magát pedig börtönbe vetették. Ott is halt meg Pennsylvániában, a lewisburgi börtönben.
Szomorú vég ez egy olyan ember számára, aki az emberi szabadság prófétája volt.

A tévelygések ellenére Reich a pszichoanalízis egyik kulcsfontosságú személyisége, s a modern szexológia úttörője.
Eszméinek megítélésekor szem előtt kell tartani a kort, amelyben élt.
A húszas években bátorság kellett ahhoz, hogy valaki a serdülőkori szexualitás kérdését taglalja.

Két évtizeddel Kinsey előtt Reich már anyagot gyűjtött az ember szexuális problémáiról s a szexuális forradalomért küzdött harminc évvel e forradalom térhódítása előtt.
A pácienssel való közvetlen testi kapcsolat módszere tulajdonképpen a bioenergia megalapozásának tekinthető. Felismerte, hogy az ösztönöket elfojtó szorongások alóli felszabadulásban kell keresni az emberi létezés lehetőségét.

Mindezek után megkérdezhetjük miért nem kapta meg mindmáig az őt megillető helyet, elismerést?
...

Ha Reich életében nem is foglalhatta el az őt megillető helyet, elmélete mások közvetítésével messzebbre eljutott, mint amennyire ő ment volna vele.
Manapság már sokak számára világos, hogy ő volt az ember, aki döntő szerepet játszott abban, hogy a huszadik század második felében megváltozzanak a szexualitással kapcsolatos vélemények.

ZKM -a '90-es évek elején megjelent- cikke alapján, átdolgozta és szerkesztette:
Dézsi  Sándor

2001 Dec.

Angol nyelvből való fordítás, szerkesztés, átdolgozás és a szerkesztett szöveg gondozása: Dézsi Sándor.
1998 - 2018 © Copyright. Minden jog fenntartva!
 

Megj.:
Úgy vettük észre, hogy az útóbbi években elég sokan átvették ezt az anyagot, illetve ezen anyag különböző részeit, sajnos a forrás megjelőlése nélkül.
Kérjük, amennyiben szeretnének anyagokat, információkat weboldalainkról átvenni és megjelentetni, kérjük, hogy etikailag és morálisan is megfelelően járjanak el, jelőljék meg a forrást, és egyúttal explicit hívatkozással utaljanak a forrás megfelelő weboldalára.
Köszönjük.
http://www.eletenergia.hu/Wilhelm_Reich

© Copyright 2018

Ugrás az oldal tetejére... | OrgonitT :: ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: SuperOrgonite
»»  Orgone | Orgon Energia > Wilhelm Reich és az Orgone | Orgon Energia :: Orgon akkumulátorok

~  ~ Orgone | Orgon Energia ~ ~
Home

Powered by CMSimple Classic: Small, Simple & Smart, with no database!  |   Plugins for CMSimple_XH
CM Simple Legal Notices   |   Designed by CMSimple-XH-Templates

~ Orgone | Orgon Energia ~  |  www.orgone.hu / Wilhelm Reich és az Orgone | Orgon Energia :: Orgon akkumulátorok | Orgon Energia :: Eredeti ORGON GENERÁTOROK a Feltalálótól | Template: easypeasy-hu | Orgone
Weboldal neve / Title: Wilhelm Reich és az Orgone | Orgon Energia :: Orgon akkumulátorok | Weblapok leírása / Description: :: Orgone | Orgon Energia Generátorok | Egyetemes ÉLETERO-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERO-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-Agytrénerek és ÉletErővel muködtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs-technikák elméletébe és gyakorlati felhasználásában ::
Referer / (Elöző oldal): | ~  Forgalmazás: Bio-Energy Corp. & -Dézsi Sándor -ALeX-: Orgonit-ból és SzuperOrgonit-ból készült eredeti (a Feltaláló által készített és épített) ÉletEnergia Készülékek elso meghatalmazott forgalmazója Európában | Az ÉletEnergia Készülékek Közép- Kelet Európa-i exkluzív forgalmazója :: Orgonite & Super-Orgonite   |   ~ Orgone | Orgon Energia ~ / Wilhelm Reich és az Orgone | Orgon Energia :: Orgon akkumulátorok ~
[ www.orgone.hu / Wilhelm Reich és az Orgone | Orgon Energia :: Orgon akkumulátorok ~ Kapcsolat | Elérhetőségek :: Levélküldés | Email ~ Oldaltérkép | 6727 | www.orgone.hu /Orgone---Orgon-Energia-Wilhelm-Reich-es-az-Orgone---Orgon-Energia----Orgon-akkumulatorok | easypeasy-hu | Orgone ]
Kulcsszavak / keywords: orgone, orgone energia, orgone generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, életero, chi, qi, csi, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, radionika, agytréner, életenergia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitáséletenergia, orgonenergia, életero, eletero, orgonit készülék, ÉLETERO, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élovíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ORGONE